Zit de Draaigatje mier al in mijn woonplaats?

kaart draaigatje mier waar in nederland

Het Mediterraans draaigatje, soorten uit het Tapinoma nigerrimum-complex of in de volksmond ook wel gewoon “Draaigatje mier” is al een aantal jaren gevestigd in Nederland. Het Mediterraans draaigatje werd in 2009 voor het eerst aangetroffen in Duitsland, 4 jaar later werd het beest voor het eerst in Nederland waargenomen.

In de afgelopen jaren is het aantal kolonies fors toegenomen. Dat heeft voornamelijk te maken met de relatief zachte winters van de afgelopen jaren.

Sinds 2016 worden er elk jaar nieuwe kolonies van mediterrane draaigatjes gemeld in Nederland; eind 2020 waren er 24 kolonies gemeld en dat aantal loopt in de afgelopen jaren snel op.

De meeste kolonies zijn vrijwel allemaal te vinden in een strook die midden door Nederland loopt. De meest noordelijke kolonie bevindt zich in Flevoland en de meest zuidelijke vinden we terug in Limburg.

Als we echter de onderstaande kaart bekijken is wel duidelijk dat de draaigatje het hier niet bij zal houden, er komen inmiddels meldingen uit heel Nederland en met de afgelopen zachte winter is wel zeker dat aankomende zomer een verdere toename van deze invasieve exoot zal zien.

 

Heb ik te maken met de Draaigatje mier of met een gewone?

Het verschil tussen de draaigatje mier en de “gewone mier” is voor de leek lastig te maken, lees hier hoe je de mier het beste kunt herkennen.

Wil je echt zeker weten, vang er dan eentje en laat deze gratis door het KAD (Kennis- en Adviescentrum Plaagdieren) determineren. Je meldt het gratis onderzoek aan via deze link.

Mocht je te maken hebben met een draaigatje mier dan krijg je dit kostenloos te horen, als het geen draaigatje mier is en je wilt wel weten welke mier dan wel zijn hier kosten aan verbonden.

Voor een volledige “Risicoscan Invasieve mierensoorten” is het interessant het onderzoek van de NVWA te raadplegen.

Melden van draaigatje mieren

Inmiddels wordt de draaigatje mier als dusdanige bedreiging gezien dat praktisch elke gemeente wel een “Draaigatje mier loket” heeft. Mocht jij last hebben van deze manier kun je dit het beste altijd melden bij de gemeente waarin jij woonachtig bent.

Denk niet dat het geen waarde heeft dit te melden, op basis van het aantal meldingen in een gemeente bepaalt de lokale overheid of en hoeveel actie men moet ondernemen om verdere uitbreiding van het probleem te voorkomen.

Gemeentes die al een eigen Draaigatje mier “loket” hebben zijn onder andere: Rotterdam, Haarlemmermeer, Almere, Apeldoorn en ga zo maar door.

Voor het meldpunt van jouw gemeente kun je het beste googlen naar “Draaigatje mier + naam van jouw gemeente”.